Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 66
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, sjednaná v Taškentu dne 18. ledna 2002

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 35.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ladislav Macák, který přijal k tomuto tisku dne 10.4.2003 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 103, v hlasování č. 88 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Uzbekistánobčanské právoprávní pomoctrestní právoČeská republika