Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 120
Vládní návrh na zapojení kontingentu Armády České republiky do souboru mezinárodních opatření ke stabilizaci bezpečnostní situace a pro poskytování humanitární pomoci a obnovu Irácké republiky

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.6.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 368.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.6.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 18.6.2003 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 120/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 26.6.2003.

Svým usnesením č. 161, v hlasování č. 83 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: Irákarmádamezinárodní politikavojenská spoluprácevojska v zahraničí