Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 136
(131 kB)
Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 257
V. n. z. o služebním poměru přísl. bezp. sborů - související - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 257/0 dne 20. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 406).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 257/2, který byl rozeslán 30. 6. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 269, usnesení č. 582).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 68.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 6.8.2003 usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 136/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 7.8.2003.

Svým usnesením č. 193, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.8.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 257/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 257/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 22, usnesení č. 646).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Témata EUROVOC: bezpečnostní službycelníkpoliciepracovní právotajná službavězeňský personál