Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 144
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná v Záhřebu dne 5. prosince 2002

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 185.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 3.9.2003 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 144/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2003.

Svým usnesením č. 211, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Chorvatskodohoda o volném obchoduobchodní spolupráce