Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 155
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.8.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 430.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.8.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 4.9.2003 usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 155/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2003.

Svým usnesením č. 215, v hlasování č. 65 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: armádavojenská spoluprácevojenské cvičenívojska v zahraničí