Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 163
Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben - červen 2003

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.9.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 457.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.9.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 22.10.2003 usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.11.2003.

Svým usnesením č. 232, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: NATOarmádapolitika spoluprácevojenská spoluprácevojenské cvičení