Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 187
(151 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 7. srpna 2003 v Praze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.11.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 492.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 187/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 22.1.2004.

Svým usnesením č. 306, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 2.2.2004 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Moldavskonelegální migracepolicejní spoluprácevyhoštěníČeská republika