Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 199
(39 kB)
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 30. listopadu 1999
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.11.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 221.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 199/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 22.1.2004.

Svým usnesením č. 303, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 27.1.2004 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Chorvatskohranicemezinárodní trestní právonelegální migracevydáníČeská republika