Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 279
(31 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 22. května 1998 v Lublani
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.2.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 583.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 13.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.2.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 24.3.2004 usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 279/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 20.5.2004.

Svým usnesením č. 448, v hlasování č. 89 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Slovinskohranicemezinárodní trestní právosoudní spoluprácevydáníČeská republika