Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 285
(479 kB)
Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1160
V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadů

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.4.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Stanislav Bělehrádek, který přijal k tomuto tisku dne 2.5.2002 usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 285/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 285/7.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 14.5.2002.

Svým usnesením č. 383, v hlasování č. 183 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 14.5.2002.

Svým usnesením č. 383, v hlasování č. 183 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.5.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 320/2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 5. 2002 poslancům jako tisk 1160/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 5. 2002 poslancům jako tisk 1160/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 25, usnesení č. 2322).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Témata EUROVOC: administrativní členěnímístní orgány státní správysprávní reformastruktura státní správyveřejná správa