Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 320
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 28. května 2003

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.3.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 367.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 29.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 7.4.2004 usnesení č. 268, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 320/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 14.4.2004.

Svým usnesením č. 404, v hlasování č. 95 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 15.4.2004 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Evropská komisefinanční dohodafinanční pomocpředvstupní pomocČeská republika