Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 359
Petice proti stavbě rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Zlatuška, který přijal k tomuto tisku dne 16.5.2006 usnesení č. 180.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Zlatuška, který přijal k tomuto tisku dne 5.9.2006 usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 359/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 553, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 554, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 555, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - konstatuje.