Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 379
(52 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jiřího Pospíšila, Jaroslava Kubery, Přemysla Sobotky, Daniely Filipiové, Milana Balabána a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Pospíšil, senátor Jaroslav Kubera, senátor Přemysl Sobotka, senátorka Daniela Filipiová, senátor Jan Hálek, senátor Milan Balabán, senátorka Alena Palečková, senátor Jiří Šneberger, senátor Luděk Sefzig, senátor František Příhoda, senátorka Alena Venhodová, senátor Milan Bureš, senátor Zdeněk Janalík, senátor Jaromír Volný, senátor Miroslav Škaloud, senátor Vítězslav Vavroušek, senátor Vlastimil Sehnal, senátor František Kopecký.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.9.2006.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 1.2.2007.

Senát přikázal senátní tisk dne 2.11.2006.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 14.3.2007 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 379/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.11.2006.

Svým usnesením č. 543, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 20.12.2006.

Svým usnesením č. 45, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 7.3.2007.

Svým usnesením č. 64, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2007 jako tisk 169/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 169
Novela z. Ústava České republiky

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 169/0 dne 19. 3. 2007.

Navazující senátní tisk č. 79.

Témata EUROVOC: parlamentní imunitaposlanec parlamentuústavaústavní soud