Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 163
(27 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj xxx.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 349
Novela z. o veřejných zakázkách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 349/0 dne 12. 11. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 530).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2007 na 23. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 319, usnesení č. 576).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.1.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2007.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 9.1.2008 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 16.1.2008.

Svým usnesením č. 284, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 18.1.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 76/2008.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 1. 2008 poslancům jako tisk 349/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 1. 2008 poslancům jako tisk 349/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 46, usnesení č. 585).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2008.

Témata EUROVOC: soutěžní právosoutěžní řízeníveřejná zakázkazjednodušení legislativy