Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 173
(361 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jiřího Stříteského, Václava Jehličky, Karla Bartáka a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a o účastnících odporu proti komunismu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Liška, senátor Přemysl Sobotka, senátor Jiří Stříteský, senátor Václav Jehlička, senátor Karel Barták, senátor Miloslav Pelc, senátor Jan Hálek, senátorka Alena Venhodová, senátor Tomáš Töpfer, senátor Adolf Jílek, senátorka Ludmila Müllerová, senátor Jiří Šneberger, senátor Josef Pavlata, senátor Petr Pakosta, senátor Pavel Eybert, senátor Luděk Sefzig, senátor Václav Vlček, senátor Karel Tejnora, senátor Tomáš Grulich.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.1.2008.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.3.2008.

Senát přikázal senátní tisk dne 17.1.2008.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 18.3.2008 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 17.1.2008.

Svým usnesením č. 303, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.3.2008.

Svým usnesením č. 320, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2008 jako tisk 476/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 476
N.z. o účastnících protikomunistického odboje

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 476/0 dne 1. 4. 2008.

Témata EUROVOC: finanční pomockomunismusobčanská neposlušnostodškodněníválečný veterán