Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 181
(3847 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

Navrhovatelem je místopředseda vlády Alexandr Vondra.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.1.2008.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 407.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.2.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.12.2008.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 2.4.2008 usnesení č. 246.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 9.4.2008 usnesení č. 257, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 7.1.2009 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/8.

Další výbory:

Nález Ústavního soudu byl rozdán senátorům jako senátní tisk č. 181/5.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 24.4.2008.

Svým usnesením č. 379, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - .

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 10.12.2008.

Svým usnesením č. 33, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 6.5.2009.

Svým usnesením č. 154, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská unieSmlouva o Evropské uniievropská ústavaevropské smlouvyústava