Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 230
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec David Kafka, poslanec Václav Mencl.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2007 jako tisk 371/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 371
Novela z. o vodách (vodní zákon)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 371/0 dne 4. 12. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 599).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 371/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2008.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 703).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 31.3.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.4.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2008 usnesení č. 252, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 230/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 23.4.2008.

Svým usnesením č. 373, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2008.

Témata EUROVOC: místní orgány státní správypitná vodaspotřeba vodyspráva věcí veřejnýchsprávní kontrolavodavodní zdrojevyužití vody