Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 232
(37 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 396
Novela z. o vodách (vodní zákon)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 396/0 dne 17. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. arch. Václav Mencl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 607).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 396/3, který byl rozeslán 12. 3. 2008 v 12:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 704).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 31.3.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.4.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2008 usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 232/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 24.4.2008.

Svým usnesením č. 388, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 25.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2008.

Témata EUROVOC: inženýrské stavbypovodeňpovrchová vodaslužba ve veřejném zájmuvodohospodářské stavbyvyvlastnění