Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 287
(206 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Martin Bursík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 444
Novela z. o chemických látkách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 444/0 dne 29. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 719).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 444/3, který byl rozeslán 10. 6. 2008 v 14:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 843).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.7.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.8.2008.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 16.7.2008 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 287/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.7.2008.

Svým usnesením č. 467, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon nepodepsal a 11. 8. 2008 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 444/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 444/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 21, usnesení č. 868).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 9. 2008.

Témata EUROVOC: chemický průmyslchemický výrobeknebezpečná látkaochrana životního prostředísprávní dohled