Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 346
(10046 kB)
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Martin Bursík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.11.2008.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 653.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.11.2008.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 18.2.2009 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 346/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 27.3.2009.

Svým usnesením č. 136, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: environmentální politikakvalita životního prostředíministerská odpovědnostnáklady za znečištěnísledování životního prostředívliv na životní prostředíznečišťování životního prostředízpráva o činnosti