Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 350
(122 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Martin Bursík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 520
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 520/0 dne 23. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Krátký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 830).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 520/3, který byl rozeslán 27. 10. 2008 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 245, usnesení č. 942).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.12.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2008.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 10.12.2008 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 350/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 10.12.2008.

Svým usnesením č. 34, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 483/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.

Témata EUROVOC: politika životního prostředí EUskleníkový plynsnižování plynných emisíznečišťující příměsi v atmosféře