Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 129
(229 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 632
Novela z. o ochraně přírody a krajiny - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 632/0 dne 10. 10. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 10. 2008 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: RNDr. Libor Ambrozek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 915).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 632/4, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 342, usnesení č. 1292).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.7.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.8.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.7.2009.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2009 usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 129/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 22.7.2009.

Svým usnesením č. 230, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 632/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 632/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 155, usnesení č. 1378).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 10. 2009.

Témata EUROVOC: chráněné územínárodní parkochrana krajinyochrana životního prostředíodlesňování