Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 163
(28 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 901
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 901/0 dne 28. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 9. 2009. Určil zpravodaje: Mgr. Vladimír Dlouhý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 56)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1355).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 100, usnesení č. 1355).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.9.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.10.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.9.2009.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 7.10.2009 usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 8.10.2009.

Svým usnesením č. 306, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 436/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
  Prezident zákon nepodepsal a 27. 10. 2009 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 901/1.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 901/2.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 1493).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2009.

Témata EUROVOC: environmentální politikaprávo na spravedlnostsprávní řízenívliv na životní prostředí