Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 212
(21454 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Jan Dusík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.1.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.1.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 17.2.2010 usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 212/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 451, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: environmentální politikaochrana živočišné říšeptácivztahy mezi Severem a Jihem