Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 275
(36 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Tomáše Töpfera, Jiří Oberfalzera a Richarda Svobody, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Tomáš Töpfer, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Richard Svoboda.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.4.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.7.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.5.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 275/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 507, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.6.2010.

Svým usnesením č. 527, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 27/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 27
Novela z. o České televizi

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 23. 7. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0027.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 100).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 27/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 27/3, který byl rozeslán 21. 6. 2011 v 18:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2011 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 633).

Navazující senátní tisk č. 157.

Témata EUROVOC: propagacerozhlasové vysílánítelevize