Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 278
(43 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Bohuslav Sobotka, poslanec Pavel Němec, poslanec Jeroným Tejc, poslanec Petr Braný.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 12. 2009 jako tisk 971/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 971
Novela z. o loteriích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 971/0 dne 23. 11. 2009. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0971.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Patera a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1553).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 971/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 971/3, který byl rozeslán 19. 3. 2010 v 10:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2010 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 75, usnesení č. 1666).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.4.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který přijal k tomuto tisku dne 6.5.2010 usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 278/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 501, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 6. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 971/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 971/5.

Témata EUROVOC: automatická hrahazardní hryveřejná službazisk