Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 282
(1609 kB)
Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.5.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.7.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.5.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kapoun, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 282/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 22.9.2010.

Svým usnesením č. 554, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.