Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 288
(424 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji)

Navrhovateli jsou senátor Jiří Liška, senátor Přemysl Sobotka, senátor Jiří Šneberger, senátor Tomáš Töpfer, senátor Milan Bureš, senátor Jan Hálek, senátor Tomáš Grulich, senátor Pavel Čáslava, senátor Karel Šebek, senátor Václav Vlček, senátor Miroslav Škaloud, senátor Jiří Oberfalzer, senátorka Alena Venhodová, senátorka Alena Palečková, senátor Jaroslav Kubera, senátor Tomáš Kladívko, senátor Zdeněk Schwarz, senátorka Daniela Filipiová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.6.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.8.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 24.6.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Richard Svoboda, který nepřijal k tomuto tisku dne 21.9.2010 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 288/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 24.6.2010.

Svým usnesením č. 539, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 22.9.2010.

Svým usnesením č. 560, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 5. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 11. 2010 jako tisk 117/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 117
N.z. o účastnících protikomunistického odboje

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 117/0 dne 6. 10. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0117.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2010 (usnesení č. 43). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 9. 12. 2010.

Témata EUROVOC: komunismusobčanská neposlušnostodškodněníválečný veterán