Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 303
(265 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů

Navrhovateli jsou senátor Jiří Liška, senátor Václav Vlček, senátor Tomáš Grulich, senátor Jiří Pospíšil, senátor Jaroslav Kubera, senátor Luděk Sefzig, senátor Liana Janáčková, senátor Jan Nádvorník, senátor Alexandr Vondra, senátor Tomáš Kladívko.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.7.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.10.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.8.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který nepřijal k tomuto tisku dne 26.10.2010 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 303/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 25.8.2010.

Svým usnesením č. 548, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Senát nepřijal k tisku usnesení.