Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 315
(789 kB)
Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 6.10.2010 usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 315/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Svým usnesením č. 35, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.