Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 361
(1060 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.10.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 152.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 361/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.6.2011.

Svým usnesením č. 246, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Rada Evropypřistoupení k dohoděsmrt