Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 364
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Radek John.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 156
Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325260156/0 dne 29. 10. 2010.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 10. 2010.
  Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a přikázal návrh k projednání výboru: Kontrolní výbor

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 156/1 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2010 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 115).

Hlasování č. 21 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jiří Nedoma, který nepřijal k tomuto tisku dne 11.11.2010 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 364/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 12.11.2010.

Svým usnesením č. 602, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 345/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2010.
  Prezident zákon podepsal 23. 11. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 11. 2010.

Témata EUROVOC: financování stranynázorové hnutípolitické stranypolitika financovánístátní podpora