Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 383
(274 kB)
Petice proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou

Navrhovateli jsou Zdeňka Jordánová, Tomáš Lazecký, Martin Dostál.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kapoun, který přijal k tomuto tisku dne 2.3.2011 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 383/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.3.2011.

Svým usnesením č. 143, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.