Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 7
(1865 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství

Navrhovateli jsou ministr životního prostředí Pavel Drobil, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.12.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 197.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.2.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2011 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 7/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.4.2011.

Svým usnesením č. 169, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: mezinárodní dohodaregulace rybolovuvelryba