Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 73
(940 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovateli jsou senátor Petr Pakosta, senátor Pavel Čáslava, senátor Adolf Jílek, senátor Jiří Lajtoch, senátor Miroslav Nenutil, senátor Richard Svoboda, senátor Miloš Vystrčil.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.4.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.6.2011.

Senát přikázal senátní tisk dne 27.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Stanislav Juránek, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 32.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Stanislav Juránek, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2011 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 73/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 193, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 413, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 11. 2011. Vláda zaslala stanovisko 30. 11. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 2011 jako tisk 527/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 527
Novela z. o obcích

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 527/0 dne 14. 11. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0527.

Témata EUROVOC: obecsprávní celek