Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 77
(197 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátorka Dagmar Terelmešová, senátor Martin Tesařík, senátor Jaromír Strnad, senátorka Eva Richtrová, senátor Miroslav Nenutil, senátor Stanislav Juránek, senátor Jan Žaloudík, senátor Jozef Regec, senátor Petr Gawlas, senátor Petr Vícha, senátor Jaromír Jermář, senátorka Jiřina Rippelová, senátor Jan Hajda, senátor Ivo Bárek, senátor Marcel Chládek, senátor Miloš Janeček, senátor Pavel Trpák, senátor Petr Guziana, senátor Josef Táborský, senátor Vladimír Dryml, senátor Milan Štěch, senátor Miloš Malý, senátor Zdeněk Besta, senátor Otakar Veřovský, senátor Antonín Maštalíř, senátor Karel Kapoun, senátor Karel Korytář, senátor Jiří Bis, senátor Miroslav Krejča, senátor Jaroslav Sykáček, senátor Josef Řihák, senátorka Dagmar Zvěřinová, senátorka Hana Doupovcová, senátorka Božena Sekaninová, senátorka Miluše Horská, senátorka Alena Dernerová, senátor Jaroslav Doubrava, senátorka Alena Gajdůšková, senátorka Marta Bayerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.3.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.6.2011.

Senát přikázal senátní tisk dne 27.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2011 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 194, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 321, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2011 jako tisk 448/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 448
Novela z. o sociálních službách

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 448/0 dne 12. 8. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0448P.

Témata EUROVOC: hospodářská podporasociální pracovníksociální službystátní financování