Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 100
(97 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 278
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 278/0 dne 4. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 362).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 278/3, který byl rozeslán 29. 4. 2011 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 183, usnesení č. 494).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2011 usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 100/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 221, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.6.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 278/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 278/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 235, usnesení č. 600).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2011.
  Prezident zákon 7. 7. 2011 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2011.

Témata EUROVOC: daň z pohonných hmotekologienáhradní palivoznečišťování atmosféryznečišťování motorovými vozidly