Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 143
(491 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Grulicha a dalších, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

Navrhovateli jsou senátor Tomáš Grulich, senátor Jaromír Jermář, senátor Miloš Janeček, senátor Otakar Veřovský, senátor Pavel Čáslava, senátor Vítězslav Jonáš, senátor Pavel Eybert, senátor Václav Vlček, senátor Petr Bratský, senátorka Alena Palečková, senátor Zdeněk Schwarz, senátor Richard Svoboda, senátor Petr Pakosta, senátorka Veronika Vrecionová, senátor Miroslav Škaloud, senátor Luděk Sefzig, senátor Tomáš Töpfer.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.9.2011.

Senát přikázal senátní tisk dne 22.7.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2011 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 143/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2011.

Svým usnesením č. 301, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 322, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 9. 2011 jako tisk 447/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 447
Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 12. 8. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0447.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2011 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: JUDr. Vít Bárta a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 12. 2011 na 32. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 913).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 447/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 447/3, který byl rozeslán 3. 2. 2012 v 10:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 1036).

Navazující senátní tisk č. 300.

Témata EUROVOC: Ukrajinanemovitý majeteknáhrada škodyodškodněníČeskoslovensko