Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 157
(307 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 275.

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Tomáš Töpfer, zástupce Senátu Jiří Oberfalzer.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 27/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 27
Novela z. o České televizi

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 23. 7. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0027.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 100).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 27/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 27/3, který byl rozeslán 21. 6. 2011 v 18:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2011 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 633).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2011 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 157/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 318, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.8.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2011 poslancům jako tisk 27/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2011 poslancům jako tisk 27/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 20, usnesení č. 669).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 9. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 9. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2011.

Témata EUROVOC: propagacerozhlasové vysílánítelevize