Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 199
(311 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Miluše Horská, senátor Jiří Čunek, senátor Stanislav Juránek, senátor Václav Koukal, senátor Petr Pithart, senátor Pavel Čáslava, senátor Milan Pešák, senátor Jan Horník, senátor Petr Gawlas, senátorka Alena Dernerová, senátorka Božena Sekaninová, senátor Tomáš Grulich, senátor Luděk Sefzig, senátor Jozef Regec, senátor Jaroslav Doubrava, senátorka Jana Juřenčáková, senátor Petr Šilar.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.9.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.4.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 13.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2011 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 199/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 379, v hlasování č. 104 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 14.12.2011.

Svým usnesením č. 466, v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát nepřijal k tisku usnesení.