Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 226
(2488 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsaná v Londýně dne 15. září 2011

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.10.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 226/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 475, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.