Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 284
(338 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Petr Šilar, senátor Václav Koukal, senátorka Miluše Horská, senátor Stanislav Juránek, senátor Jiří Čunek, senátor Petr Pithart.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.2.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.4.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 29.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 28.3.2012 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 284/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.2.2012.

Svým usnesením č. 539, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 615, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.