Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 289
(11594 kB)
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 28.3.2012 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 289/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 26.4.2012.

Svým usnesením č. 602, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.