Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 299
(255 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Alexandr Vondra.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 476
Novela z. o vojácích z povolání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 476/0 dne 9. 9. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 9. 2011. Určil zpravodaje: RSDr. Alexander Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 786).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 476/2, který byl rozeslán 8. 2. 2012 v 7:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 195, usnesení č. 1044).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Sykáček, který přijal k tomuto tisku dne 14.3.2012 usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 299/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 14.3.2012.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 122/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2012.

Témata EUROVOC: armádapracovní právoprofesionální armádaprémierodičovská dovolenástatut zaměstnancevojenský personálvojenský výcvik