Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 316
(16352 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.3.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 645.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 2.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který přijal k tomuto tisku dne 13.6.2012 usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 316/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 657, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: chemický výrobekmezinárodní obchodnebezpečná látkapesticidyprevence environmentálních rizikratifikace dohodyzdravotní rizikoČeská republika