Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 352
(673 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Bendl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 582
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 582/0 dne 19. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 981).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 582/3, který byl rozeslán 3. 5. 2012 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 1154).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 270, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 352/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 13.6.2012.

Svým usnesením č. 627, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.6.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 6. 2012 poslancům jako tisk 582/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 6. 2012 poslancům jako tisk 582/5.
  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila (usnesení č. 1228).
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 68, usnesení č. 1273).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: chov zvířathospodářská zvířataochrana zvířatzdraví zvířat