Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 356
(248 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Alexandr Vondra.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 551
Novela z. o ozbrojených silách České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 551/0 dne 9. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1012).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 14. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 551/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 551/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 551/3, který byl rozeslán 3. 5. 2012 v 12:32.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 1157).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.5.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.6.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Sykáček, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2012 usnesení č. 224, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 356/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 13.6.2012.

Svým usnesením č. 629, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2012.

Témata EUROVOC: armádahumanitární pomocletadloletecká dopravaprofesionální armáda