Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 361
(316 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Jaroslava Kubery a dalších, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Kubera, senátor Luděk Sefzig, senátor Tomáš Jirsa, senátorka Veronika Vrecionová, senátor Vítězslav Jonáš, senátor Miloš Vystrčil, senátor Karel Šebek, senátorka Alena Palečková, senátor Přemysl Sobotka, senátor Tomáš Kladívko, senátor Richard Svoboda, senátor Petr Bratský.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.5.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.7.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 24.5.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 361/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 620, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 695, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.