Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 385
(392 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátorka Božena Sekaninová, senátor Zdeněk Besta, senátor Petr Gawlas, senátor Jaromír Strnad, senátor Jan Hajda, senátor Karel Korytář, senátor Jan Žaloudík, senátor Jiří Lajtoch, senátor Miloš Malý, senátor Miloš Janeček, senátorka Eva Richtrová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.6.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 18.9.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.7.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miluše Horská, který přijal k tomuto tisku dne 8.8.2012 usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 385/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 20.7.2012.

Svým usnesením č. 707, v hlasování č. 79 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 768, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 2012 jako tisk 838/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 838
N.z.o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 838/0 dne 30. 10. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0838.

Témata EUROVOC: elektronické bankovnictvíelektronické penízemateřský příspěvekpomoc sociálně znevýhodněným skupinámpoštovní finanční službysociální dávkysociální zabezpečenízdravotně postižený člověk