Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 406
(327 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Richard Svoboda, senátor Pavel Čáslava, senátor Jaroslav Kubera, senátorka Daniela Filipiová, senátor Karel Šebek, senátor Pavel Eybert, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Luděk Sefzig.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.8.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Marta Bayerová, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.2013 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 406/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 776, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 95, v hlasování č. 85 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.